Category Archives: Business

บทบาทของรถลากพาเลท ในธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รถลากพาเลท

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทอผ้า มีผลผลิตอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเป็นหลัก มีกระบวนการผลิตตั้งแต่ ผลิตเส้นใย  ผลิตเส้นด้าย  ถัก-ทอผ้า  ฟอกย้อม ไปจนถึงอุตสาหกรรมออกแบบแฟชั่น  การตัดเย็บ แน่นอนว่า จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับการทำงาน กับผืนผ้าที่มีน้ำหนักมากมาย รถลากพาเลทมักจึงถูกนำเข้ามาใช้ในธุรกิจนี้อย่างแพร่หลาย รถลากพาเลทมีความสำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างไร ? ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความละเอียดลออ ในการตัดเย็บ ถักทอ การเก็บรักษาผ้าให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น เชื้อรา และยังต้องมีขั้นตอนการออกแบบ ฟอกย้อม เนื่องจากวงจรการผลิตผ้ามีหลายขั้นตอน ทำให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตมากเช่นเดียวกับจำนวนผ้าที่ผลิตออกมาได้ ทำให้การขนย้าย การส่งต่อสินค้าจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง เช่น การส่งต่อม้วนผ้าจากแผนกการทอ ไปสู่แผนกตัดเย็บ หรือ ขนย้ายผ้าสำเร็จรูป จากแผนกตัดเย็บ ไปแผนกบรรจุหีบห่อ และไปยังแผนกขนส่งต่อไป  จะต้องขนย้ายสินค้าจำนวนมาก จึงต้องใช้รถลากพาเลทเข้ามาช่วยในการขนย้ายครั้งละมากๆ เพื่อทำให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว รถลากพาเลท ในจังหวัด ชลบุรี-ระยอง ชลบุรีและระยองเอง เป็นสองจังหวัด ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นขึ้นชื่อ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยิน  ผ้าทอมืออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย ระยอง กันมาบ้าง ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอในทั้งสองจังหวัดนี้ […]